CSALÁDI JOG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • házassági bontóperekkel (válással) összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyek esetén egyaránt 

 

  • házassági -és élettársi vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos megállapodások elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése


  •  házassági -és élettársi vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos megállapodások elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése

 

  • gyermekelhelyezéssel, gyermektartásdíjjal, kapcsolattartással, szülői felügyelettel kapcsolatos perek során jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet ellátása

 

  • családi jogállással kapcsolatos ügyek (pl.: apaság vélelmével összefüggő perek), képviselet cselekvőképességet érintő perekben (pl.: gondnokság alá helyezési perek)