INGATLANJOG 


Az ingatlanjog területén az igények felmérésétől az okiratszerkesztésen át, a teljes körű földhivatali ügyintézéséig komplex jogi szolgáltatást nyújtok az alábbi jogügyletekhez:

 

 

 

 

 

 

  • lakás és egyéb ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint teljes körű jogi tanácsadás és az illetékes földhivatal előtti ügyvédi képviselet a tulajdoni lap beszerzésétől az új tulajdonos tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig

 

  • termőföld tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések, haszonbérleti szerződések stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint teljes körű jogi tanácsadás és az illetékes önkormányzat, földhivatal előtti ügyvédi képviselet a tulajdoni lap beszerzésétől, a szerződés önkormányzatnál történő kifüggesztésén keresztül az új tulajdonos tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig

 

  • lakásokhoz és egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti, haszonbérleti, haszonélvezeti, használati és szolgalmi jogot alapító szerződések elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése

 

  • közös tulajdon alapításával, megszüntetésével kapcsolatos szerződések elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint a közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták rendezése

 

  • telekmegosztással, telekalakítással, telekhatár-rendezéssel kapcsolatos ügyintézés

 

  • lakással, más ingatlannal kapcsolatos birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek rendezése

 

Fenti jogügyletek során ellátom Ügyfeleim teljes jogi képviseletét a földhivatali és más hatóságok előtti eljárásokban, naprakész tájékoztatást nyújtok az adó- és illetékfizetési kötelezettség mértékéről.