KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • szerződéses kapcsolatokban (pl.: szerződésszegés miatt) keletkezett károkkal összefüggő jogi tanácsadás és igényérvényesítés

 

  • bármely, más által jogellenesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár esetén (pl.: munkabaleset, közlekedési baleset, személyiségi jog megsértése) a kártérítési igény érvényesítése