TEVÉKENYSÉGAz ügyvédek által végezhető tevékenységek körét az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Ütv.) határozza 

A legfontosabb területek a következők: 

Jogi tanácsadás

Okiratok szerkesztése és ellenjegyzése

Képviselet

Letétkezelés
Jogi tanácsadás


Bármely jogi vonatkozású kérdéssel összefüggésben, az eset összes körülményeit figyelemben véve a kialakult helyzetről az ügyfél számára korrekt, teljes körű tájékoztatás megadása, valamint a szükséges és lehetséges cselekvési lehetősége, alternatívák ismertetése. Mindezekre természetesen csak az ügyfél és az ügyvéd közötti személyes találkozás során, a tényállás valamennyi részletének megismerése és az esetleges okiratok áttekintése után van lehetőség.
Okiratok szerkesztése és ellenjegyzése


Ezen tevékenység magában foglalja bármely jogi vonatkozású, vagy jogi hatással bíró okirat (pl.: levél, bírósági –vagy hatósági beadvány, szerződés vagy megállapodás, stb.) megszövegezését és ellenjegyzését. Így ide tartozik pl.: minden polgári jogi szerződés, a házassági és családjogi jogviszonyokkal kapcsolatos iratok, az örökléshez és a hagyatéki eljáráshoz fűződő okiratok, az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, a gazdasági társaságok okiratai, a munkaviszonnyal összefüggésben keletkező okiratok, valamint fizetési
felszólítások, fizetési meghagyásos, illetve végrehajtási eljárásban keletkező iratok is.
Képviselet


A képviselet magában foglalja mind a magánszemélyek, mind pedig a gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati intézmények jogi képviseletének ellátását, érdekeinek védelmét, a szükséges nyilatkozatok és egyéb eljárási cselekmények szakszerű megtételét, bármely megbeszélésen és tárgyaláson, valamint a hatóságok és a bíróságok előtti peres és nem peres eljárásokban egyaránt.Letétkezelés


A fenti tevékenységekkel összefüggésben lehetőség van az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódóan meghatározott céllal – írásbeli megállapodás alapján – pénz vagy más érték ügyvédi letétbe helyezésére.